Udskriv

Landsbyens identitet

Byens historie

Uhres historie er levende som element i byens identitet med eksempler som Danmarks eneste bevarede mølle med stråtag, der står i fin relation til de nye moderne Siemens

vindmøller, som drives af et lokalt møllelaug, Uhre Wind Power. Historien om Jens Lyn og de nedgravede penge, det lokale museum i ”Den Gamle Købmandsgård”, samt Uhrebøffen på Uhre kro er andre markante elementer i byens historie.

Kirken og dens arkitektur

Kirken med sine mange fine murede detaljer er tegnet af arkitekterne D. Monrad & Ulrik Plesner, som er to af dansk arkitekturhistories store navne. Den er bygget i 1920 og gennemgik under ledelse af arkitekt Kristian Kristiansen i 1993 en omfattende renovering. Altertavlen i form af dansk-amerikaneren Helle Scharling-Tods glasmosaik gør sammen med pinsefarverne på kirkens inventar kirkerummet til en helt unik oplevelse.

Sammenhold

Byens borgere opfatter Uhre som et sted med et stort sammenhold, et godt fællesskab og et trygt sted at bo for børn og voksne.

Iværksætterånd

I Uhre er der flere eksempler på borgernes iværksætterånd: friskolen oprettet af forældre, købmandsgården der drives som et aktivt museum, den stråtækte mølle der ejes af Foreningen. Uhre Mølle og lokale initiativer omkring udstykning af jordbrugsparceller.

Uhre Kro

Uhre Kro bliver brugt af egnen som lokalt spisested og har i årtier været kendt for sine gode bøffer.

En omvej værd

Uhre bliver besøgt af en del bus-turister hvert år på grund af sine klassiske landsbyattraktioner i høj kvalitet - kirken, kroen, møllen, købmandsgården og friskolen.

Uhre Friskole

Friskolen viser, at landsbyens borgere føler en forpligtelse for hinandens børn og skolen holdes levende bl.a. af en aktiv kreds af forældre.

Fritidsaktiviteter

Uhre GIF som lokal sportsforening og Uhre Naturpark med bl.a. fiskesø og legeplads er lokale ressourcer, der giver borgerne gode muligheder for lokale fritidsaktiviteter.