Takstblad 2018

 

I/S UHRE VANDVÆRK

Kontaktperson

Jørgen Nickelsen

7330 Brande

2074-4070

 

Alle takster, priser, afgifter mv. i dette takstblad, gælder eksklusiv den til enhver tid gældende momssats.

På takstbladets side 2 findes tabel vedr.  beregning af tilslutningsafgifter for nye medlemmer, som omfatter:

  1. Et antal hovedanlægsbidrag á kr. 6920,80  som dækker indskud i selve vandværket.
  1. Et antal forsyningsledningsbidrag  á 5190,37  og som dækker part af forsyningsledninger fra vandværk til stik ved den enkelte.
  1. Et antal stikledningsbidrag á 2596,31  som dækker etablering af stik og stophane ved den enkelte.

Tilslutningsafgifterne indexreguleres 1 gang om året i henhold til Foreningen af Vandværker i Danmarks’s indextal.     www.fvd.dk

På side 3 er opført vedr. kubikmeterpriser og løbende faste afgifter.

Om gebyrer mv. er opført på side 4

I Ikast-Brande kommune betales ved nytilslutning, antal bidrag efter nedenstående.

 

Om betalingstid og bemærkninger, se side 4

I  byområder

antal bidrag

I  landdistrikt

antal bidrag

 

Hoved

anlæg

For-synings

ledning

Stik

ledning

Hoved

anlæg

For-synings

ledning

Stik

ledning

 

1 bolig

1

1

1

1

7

2

   

Pris 14.707

Pris 48.446

Boliger uden erhverv

Flg. Boliger i samme ejendom

0,9

0,9

0,9

0,9

6,3

1,8

 

Storparcel i byområde

2

2

1

     
   

Pris 26.819

 
 

Til og med årsforbrug

           

ERHVERV

LANDBRUG

1000 m³

2

2

1

2

8

3

     

Pris 63.153

med eller uden 1.bolig tilknyttet

1500 m³

3

3

1,5

3

8,5

3,5

Hvis mere end 1.bolig tilknyttet

+ 0,9 systemet

3000 m³

4

4

2

4

9

4

som boliger uden erhverv.

6000 m³

5

5

2,5

5

9,5

4,5

 

12000 m³

6

6

2,5

6

10

5

 

24000 m³

7

7

3,5

7

10,5

5,5

 

Alle priser er excl. Moms.

Side 2

Pris, vandforbrug og fast afgift.

 

 

 

 

Hver selvstændig ejendom skal betale en fast årlig afgift på  kr. 736,00,

som opkræves  halvårligt med kr. 368,00   pr. 15. juni og 15. december.

Målere aflæses hvert år forud før sidste halvårsopkrævning ved aflæsning

den 1. december, og opkrævningen her, omfatter således årets vandforbrug.

Der opkræves et á conto beløb pr. 15. juni, som udgør  50% af foregående års vandforbrug + gældende grøn vandafgiftssats.

Forbruger med forbrug over 3000 m³ afregnes kvartalsvis

Afgifter:

 

Fast afgift pr. år                                                     736,00 kr.

Forbrugsafgift pr. m3                                                4,00 kr.

Statsafgift pr. m3 +grundvandskortlægning     6,37 kr.

Alle priser er excl. moms.

Vedrørende enkeltejendomme med mere end 1 stk. selvstændig bolig/lejlighed, gælder den faste årlige afgift på kr. 736,00 pr. bolig/lejlighed.

Side 3

Om betalingstider, rente og gebyr tillæg

Ved nytilslutning gælder, at dette fuldt ud skal være betalt, før tilslutningen påbegyndes etableret.

Vedr. løbende betaling gælder, at:

Vedr. første halvår udsendes á conto opkrævningerne 15. juni og sidste rettidige betaling er indbetaling på GIRO eller BANK den  1. juli.

 

Vedr. sidste halvår udsendes opkrævningerne 15. december  og sidste rettidige betaling er indbetaling på GIRO eller BANK den  1. januar.

  1. Når en betaling ikke  er indgået rettidigt, påføres næste opkrævning en gebyr på  kr. 50,00.
  1. Såfremt skyldige beløb ikke er indgået henholdsvis 7. juli og 6. januar, udsendes rykker, og næste opkrævning påføres rykkergebyr på kr. 75,00 og de forannævnte kr. 50,00 for ikke rettidig betaling, således at næste opkrævning påføres gebyrer på i alt kr. 125,00.
  1. Forbrugere over 3000 m³ afregner kvartalsvis. Sidste rettidige indbetalinger er
    1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. januar.

 

Lukke og genåbningsgebyr andrager kr. 500,00 eksklusiv moms.

Ved misligholdt betalingssituation på mere end 3 måneder, slettes vedkommende ejendom som medlem.

Vandanalyser og andre oplysninger.:

Bestyrelsessammensætning og link til aktuelle vandanalyser

kan findes på www.uhreonline.dk

Side 4